Đảng là gì? Tại sao Việt Nam không cần đa đảng

tudiensong img - Đảng là gì? Tại sao Việt Nam không cần đa đảng

Đảng là gì? Đảng Cộng sản là gì? Đảng chính trị là gì? Tổ chức của một đảng gồm những gì? Tại sao Việt Nam không cần đa đảng? Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết này để giải đáp những câu hỏi trên và hiểu rõ được Đảng là gì nhé!

Đảng là gì?

Đảng là gì? Để hiểu được tổ chức và hoạt động của Đảng cần hiểu rõ và nắm rõ được khái niệm về Đảng:


Đảng là gì? Đảng có tên gọi đầy đủ là Đảng phái chính trị, là một tổ chức chính được nắm trong tay quyền lực nhất định. Các thành viên trong tổ chức được chỉ định thông qua hình thức bầu cử.

Đảng xây dựng một đường lối, tư tưởng chính trị nhất định. Nhiệm vụ của Đảng là thực hiện lý tưởng, nguyện vọng của tầng lớp, giai cấp, quốc gia và đảm bảo quyền lợi của tầng lớp, giai cấp hoặc quốc gia đó.

Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

Vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Dưới đây là định nghĩa về Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối hoạt động của đảng:


Định nghĩa Đảng Cộng sản Việt Nam


Đảng Cộng sản Việt Nam là kim chỉ nam của toàn bộ dân tộc Việt Nam, định nghĩa Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ được nêu rõ dưới đây:

 • Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Là đảng cầm quyền,chỉ có Đảng này mới được hoạt động tại Việt Nam, được đảm bảo bằng điều 4 tại Hiến pháp năm 1980.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam là của ai? Chính là của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam (theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức được công bố).
 • Đường lối chính trị: lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm gốc rễ để điều chỉnh và xây dựng mọi hoạt động của Đảng. Bên cạnh đó đường lối của Đảng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ tư tưởng phong kiến, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa tư bản.
 • Trong bộ máy của Đảng cơ quan cao nhất là Đại hội Đại biểu, Ban Chấp hành Trung ương được bầu ra từ đây. Trung ương Đảng thông qua các đại hội Đảng để bầu ra Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương và xác định xem ai đảm nhận vị trí Tổng Bí thư.
 • Trước khi ban hành Hiến pháp, nước ta từng có một số Đảng khác qua các thời kỳ. Ví dụ thời pháp thuộc, có một số Đảng như: Việt Nam Quốc dân Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Tân Việt Cách mạng Đảng…. Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam là , chính Đảng duy nhất tại Việt Nam.

Xem thêm:  Phân tích Những đứa con trong gia đình và Rừng xà nu

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam


 • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là những người ưu tú cả về trí tuệ và phẩm chất được kết nạp và gia nhập đồng thời sinh hoạt tại tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam bạn phải có độ tuổi từ 18 trở lên và cam kết thừa nhận và tự nguyện tham gia thực hiện các Cương lĩnh, Điều lệ Đảng cùng các quy định, nhiệm vụ khác của người Đảng viên.


Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ bao giờ, vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại ra đời:


Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, là bước ngoặt mang ý nghĩa lịch sử to lớn cho sự phát triển bền vững của nước ta.

 • Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Tất Thành tức Hồ Chí Minh thành lập.
 • Mở đầu là con đường tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh ngày 5/6/1911. Người đã đi qua rất nhiều quốc gia châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và học hỏi được rất nhiều điều từ chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc và đường lối cứu nước theo Lê-nin.

 • 7/1920, “Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin đã giúp Bác tìm ra con đường cứu nước.
 • Giai đoạn 1921 – 1930, người thanh niên sục sôi tinh thần yêu nước ấy ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác, Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước để chuẩn bị tốt mặt tư tưởng cho sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Hội Việt Nam cách mạng thanh niên năm 1925, lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu hay gửi cán bộ đi học tập tại phương Đông… là những bước chuẩn bị về tri thức lẫn tinh thần cho cán bộ.

 • 1929: là thời điểm chín muồi để cho ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian 6/1 – 7/2/1930 Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc được tiến hành. Kết quả Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời bằng cách thức hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
 • Vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, ngày 03/02 được quyết định làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng hàng năm.


Bài viết đã giúp bạn trả lời được câu hỏi Đảng là gì và những vấn đề liên quan đến Đảng rồi nhé! Đây là những kiến thức vô cùng quan trọng và cơ bản mà chúng ta cần biết và hiểu rõ!

Theo Tudiensong.com

Xem thêm:  Diễn biến và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bình Giã năm 1964 – 1965

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *